Istilah dalam dunia Ekspor dan Impor Bagian 2

Masih semangat untuk mengenal istilah dalam Ekspor dan Impor? Yuk kita teruskan dari pertemuan sebelumnya.. Nilai pabean adalah jumlah transaksi yang harus dibayarkan. Bea Masuk adalah pungutan atas barang yang masuk daerah pabean yang berdasarkan pada UU atas barang yang diimpor. Tarif adalah klasifikasi atau pembebanan terhadap bea masuk/ bea keluar atas barang yang diimpor […]
Read More

Istilah dalam dunia Ekspor dan Impor Bagian 1

Dalam dunia perdagangan, khususnya ekspor dan impor, terdapat banyak istilah yang perlu diketahui agar memudahkan dalam pengurusan dokumen yang dibutuhkan saat melakukan transaksi ekspor dan impor barang, baik dari dan keluar negeri. Berikut beberapa istilah dalam dunia Ekspor dan Impor. Ekspor yaitu kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean. Impor yaitu kegiatan memasukkan barang kedaerah pabean. […]
Read More

Tata Cara Penyegelan Bea dan Cukai

Tata cara penyegelan bea dan cukai diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-26/BC/2010. Penyegelan adalah tindakan untuk mengunci, menyegel, atau melekatkan tanda pengaman yang diperlukan guna mengamankan hak-hak negara. Penyegelan harus sesuai kewenangan, dilakukan dengan surat perintah dan pelaksanaannya dibuatkan berita acara atau pencatatan. Wewenang Penyegelan Petugas bea dan cukai berwenang melakukan penyegelan. Penyegelan di bidang […]
Read More

Perbedaan Segel dan Tanda Pengaman Bea dan Cukai

Selain segel, dalam terminologi kepabeanan dikenal juga adanya tanda pengaman. Bea cukai membedakan antara segel dan tanda pengaman, namun pelekatan keduanya dalam peraturan tetap disebut sebagai penyegelan. P-26/BC/2010: Penyegelan adalah tindakan untuk mengunci, menyegel, dan/atau melekatkan tanda pengaman yang diperlukan guna mengamankan hak-hak negara. Pelekatan segel dilakukan dalam rangka penindakan, penyidikan, audit kepabeanan dan cukai, atau […]
Read More